A Xunta de Galicia continúa apoiando, asesorando e axudando aos Concellos adheridos ao Pacto dos Alcaldes

venres, 15 Maio, 2020 - 00:00

A Xunta de Galicia, a través da Oficina Técnica de Pacto dos Alcaldes, continuou a ofrecer asesoramento individualizado aos Concellos galegos dende o comezo do Estado de Alarma, utilizando para elo medios telemáticos.

32 concellos galegos mantiveron reunións co persoal da Oficina Técnica da Xunta, coordinada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, nos que o persoal técnico informou aos traballadores e representantes municipais dos pasos a seguir para a elaboración do Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible - PACES, así como solventar dúbidas xeradas durante o proceso de redacción do mesmo. Cómpre sinalar  tamén que neste período se organizaron 6 #WebinarsPACES, nos que preto de 50 técnicos municipais están a recibir formación práctica sobre a elaboración do PACES. 

AXUDAS

Onte día 14 de maio publicouse no Diario Oficial de Galicia a ORDE do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sostible cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2020 (código de procedemento MT210A).

Estas axudas están destinadas ás entidades locais municipais, supramunicipais e agrupacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, que estean adheridos formalmente ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía e que non dispoñan do PACES nin redactado nin aprobado.

O enlace ás bases reguladoras das Axudas é o seguinte: www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200514/AnuncioG0532-050520-0006_gl.html

Requisitos entidades beneficiarias:

a) Estar adheridas formalmente ao Pacto dos Alcaldes da UE polo Clima e a Enerxía, aprobado pola Comisión Europea o 15 de outubro de 2015, antes da solicitude da axuda. Considerarase a adhesión formal cando se rexistren na web da Oficina do Pacto da Unión Europea: www.pactodelosalcaldes.eu

b) Non dispor do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (PACES) nin redactado nin aprobado.

Prazo de presentación de solicitudes: Un (1) mes, contado dende o día seguinte ao da publicación da Resolución no Diario Oficial de Galicia.

Prazo de execución e xustificación: 30 de novembro de 2020

Gastos subvencionables: contratación dos servizos de elaboración dos PACES

Contía das axudas:

Poboación Concellos

Financiamento máximo

Ata 2.000 habitantes

Ata 3.000€

De 2.001 a 5.000 habitantes

Ata 4.000€

De 5.001 a 10.000 habitantes

Ata 6.000€

De 10.001 a 20.000 habitantes

Ata 9.000€

De 20.001 a 50.000 habitantes

Ata 11.000€

De 50.001 a 100.000 habitantes

Ata 15.000€

Máis de 100.000 habitantes

Ata 20.000€

Para mais información poden contactar co persoal da Oficina Técnica da Xunta de Galicia para o Pacto dos Alcaldes, chamando ao 670506359 ou ben enviando un correo electrónico á dirección pactodealcaldes@xunta.gal

@GaliciaSostible #Compromiso #CambioClimático #Resiliencia