Solucións baseadas na natureza para a mitigación climática

martes, 4 Agosto, 2020 - 00:00

A Oficina Técnica da Xunta para o Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía comparte esta publicación da Comisión Europea sobre como as solucións baseadas na natureza poden contribuír á mitigación do clima mediante o almacenamento de carbono e a redución da demanda de enerxía.

Alcanzar os ambiciosos obxectivos establecidos pola Unión Europea requirirá non só a transformación dos nosos sistemas de enerxía e transporte, senón tamén medidas en toda a economía, así como esforzos para aproveitar o potencial da natureza para contribuír a mitigar o cambio climático e mellorar a nosa resistencia aos seus impactos.

O papel na abordaxe da mitigación climática está a recibir cada vez máis investigación, políticas e atención pública. As solucións baseadas na natureza que poden mellorar ou aumentar o almacenamento de carbono ou xerar novas posibilidades para capturar carbono da atmosfera poden contribuír á mitigación do clima á vez que melloran a conservación da biodiversidade e contribúen a unha ampla gama de obxectivos de desenvolvemento sostible. Ao mesmo tempo, as solucións baseadas na natureza teñen un papel importante que desempeñar na redución da demanda de enerxía a través do seu papel no arrefriado das áreas urbanas e na subministración de illamento térmico para edificios individuais.

Este informe explora como as solucións baseadas na natureza poden contribuír á mitigación do clima mediante o almacenamento de carbono e a redución da demanda de enerxía. Suxire que ambos ofrecen un potencial significativo dentro e fóra de Europa para abordar o desafío da mitigación climática, pero que o fan de maneiras moi diferentes e xeran diferentes tipos de compensacións que deberán negociarse se se quere aproveitar plenamente o seu potencial. Baseándose en proxectos de investigación e innovación que teñen lugar en Europa, este informe examina o que funciona no terreo, así como os desafíos que se enfrontaron e como se poden superar.

Enlace ao documento: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6dd4d571-cafe-11ea-adf7-01aa75ed71a1

@GaliciaSostible #Compromiso