Resultados do estudo "O futuro do Pacto das Alcaldías en Europa": neutralidade climática, equidade e inclusión

xoves, 19 Novembro, 2020 - 00:00

Pacto das Alcaldías Europa realizou unha enquisa online durante o verán de 2020 co obxectivo de recompilar as opinións e suxerencias das autoridades locais e rexionais sobre o futuro da iniciativa do Pacto en Europa. O resultado utilizarase para  reposicionar a iniciativa no seu novo contexto (político, social, económico) e transformala para que apoie mellor a transición climática e empodere ás autoridades locais no proceso de recuperación.

En 2020, o Pacto está a alcanzar un fito importante vinculado aos seus obxectivos para 2020, pero tamén un punto de inflexión decisivo. É hora de establecer un novo rumbo para a iniciativa nun novo panorama político e unha desafiante fase de recuperación posterior ao COVID-19.

Ampliando a ambición: en camiño cara a cidades  climáticamente neutrais e resilientes

O 91% dos enquisados está a favor de facer da neutralidade climática un obxectivo a longo prazo para as cidades / rexións do Pacto dos Alcaldes - Europa.

O 62% dos enquisados estaría a favor de ampliar o compromiso de adaptación do Pacto dos Alcaldes, o 58% deles facendo obrigatorios os obxectivos de adaptación.

Ampliación do campo de acción

O 74% dos participantes declara que xa tomou medidas para reducir as emisións en 'sectores non relacionados coa enerxía', e unha gran maioría dos enquisados (80%) apoia a idea de ampliar aínda máis o alcance do Pacto dos Alcaldes en sectores non relacionados coa enerxía, xa sexa como requisito de notificación obrigatorio ou opcional (37% cada un).

Ampliación dos compromisos: cara a un compromiso social máis amplo

O 97% dos enquisados está a favor de promover os compromisos  múltiples (por exemplo, cidadáns, empresas) no Pacto, xa sexa de forma "branda" ou "máis forte" (46% e 51% respectivamente).

Emerxencia climática

Máis da metade dos enquisados xa declararon unha emerxencia climática  e/ou fixeron da política climática unha prioridade; O 35% está a considerar facelo.

Unha gran maioría dos enquisados (96% en total) declárase a favor de salientar aínda máis a emerxencia climática no marco do Pacto dos Alcaldes - Europa, xa sexa dunha maneira 'suave' ou 'máis forte' (40% e 56% respectivamente). Con todo, isto varía segundo o país.

+INFO en https://www.pactodelosalcaldes.eu/component/attachments/?task=download&i... ou en https://www.pactodelosalcaldes.eu/component/attachments/?task=download&i...

@GaliciaSostible #Compromiso