Resposta á pandemia da COVID-19 no sector enerxético da UE: o Consello Europeo adopta conclusións

venres, 26 Xuño, 2020 - 00:00

O Consello Europeo destaca o papel crucial do sector enerxético na recuperación económica da UE e sinala que a economía europea necesita ser máis verde, máis circular e máis dixital, á vez que segue sendo competitiva a nivel mundial.

A necesaria transformación económica cara ao crecemento sostible e a neutralidade climática, baseada no Acordo Verde Europeo, é unha gran oportunidade para estimular as economías dos estados membros. Tamén reducirá gradualmente o uso de combustibles fósiles e promoverá aínda máis o liderado europeo no desenvolvemento e despregamento de tecnoloxías baixas en carbono seguras e sostibles dunha maneira rendible, respectando o dereito do estado membro a elixir a súa combinación enerxética e tecnoloxías apropiadas.

O Consello recoñece ademais a necesidade de iniciativas para apoiar un plan de recuperación sólido, cara a un sistema de enerxía alcanzable, seguro, competitivo e sostible. Considera importante nas circunstancias actuais racionalizar as normas de axuda estatal para a protección do medio ambiente e a enerxía a fin de facilitar o apoio aos investimentos necesarios para a transición enerxética.

Tamén sinala a necesidade de incentivar aínda máis os futuros investimentos de  descarbonización, mesmo a través da mellora do mercado de carbono da UE mentres se desenvolve un mecanismo de axuste das fronteiras de carbono de maneira compatible coa OMC.

Nas súas conclusións, o Consello pide á Comisión que continúe o seu traballo, en cooperación cos Estados membros, en iniciativas planificadas no marco do Acordo Verde Europeo e o seu plan de investimento, como a onda de renovación, a estratexia da UE sobre o sistema enerxético de integración, a estratexia de enerxía renovable en alta mar, a revisión da normativa sobre directrices para a infraestrutura enerxética  transeuropea (TEN-E) e o mecanismo de financiamento de enerxía renovable.

Ademais, o Consello pide á Comisión que presente un plan de acción e unha folla de roteiro para o hidróxeno con énfase no hidróxeno renovable para contribuír á transición enerxética.

Máis información sobre as conclusións na seguinte ligazón https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8382-2020-REV-2/en/pdf 

@GaliciaSostible #Compromiso