Que significa adaptación ao cambio climático e resiliencia ao clima?

xoves, 7 Xaneiro, 2021 - 00:00

A Oficina Técnica da Xunta para o Pacto das Alcaldías comparte o seguinte artigo da ONU Cambio Climático no que se realiza unha aproximación ao concepto de adaptación.

O mundo xa está a experimentar cambios na temperatura media, cambios nas estacións e unha frecuencia cada vez maior de fenómenos meteorolóxicos extremos e outros efectos do cambio climático, así como de fenómenos de aparición lenta. Canto máis rápido cambie o clima e máis tempo pospóñanse os esforzos de adaptación, máis difícil e custoso podería ser.

A adaptación refírese aos axustes nos sistemas ecolóxicos, sociais ou económicos en resposta a estímulos climáticos reais ou previstos e os seus efectos ou impactos. Refírese a cambios nos procesos, prácticas e estruturas para moderar os danos potenciais ou para beneficiarse das oportunidades asociadas co cambio climático. En termos sinxelos, os países e as comunidades necesitan desenvolver solucións de adaptación e implementar accións para responder os impactos do cambio climático que xa están a ocorrer, así como prepararse para os impactos futuros.

As solucións de adaptación adoptan moitas formas e modalidades, dependendo do contexto único dunha comunidade, empresa, organización, país ou rexión. Non existe unha solución única que poida abarcar desde a construción de defensas contra inundacións, o establecemento de sistemas de alerta temperá para ciclóns e o cambio a cultivos resistentes á seca, ata o redeseño dos sistemas de comunicación, as operacións comerciais e as políticas gobernamentais. Moitas nacións e comunidades xa están a tomar medidas para construír sociedades e economías  resilientes, pero necesitaranse unha acción e unha ambición considerablemente maiores para xestionar os riscos de maneira rendible, tanto agora como no futuro.

As solucións de adaptación adoptan moitas formas e modalidades, dependendo do contexto único dunha comunidade, empresa, organización, país ou rexión. Non existe unha solución única que poida abarcar desde a construción de defensas contra inundacións, o establecemento de sistemas de alerta temperá para ciclóns e o cambio a cultivos resistentes á seca, ata o redeseño dos sistemas de comunicación, as operacións comerciais e as políticas gobernamentais. Moitas nacións e comunidades xa están a tomar medidas para construír sociedades e economías  resilientes, pero necesitaranse unha acción e unha ambición considerablemente maiores para xestionar os riscos de maneira rendible, tanto agora como no futuro.

O éxito da adaptación non só depende dos gobernos, senón tamén da participación activa e sostida das partes interesadas, incluídas as organizacións nacionais, rexionais, multilaterais e internacionais, os sectores público e privado, a sociedade civil e outras partes interesadas pertinentes, así como da xestión eficaz dos coñecementos. A adaptación aos impactos do cambio climático pode levar a cabo en varias rexións, sectores e niveis.

As Partes na Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático e o seu Acordo de París recoñecen que a adaptación é un desafío mundial ao que se enfrontan todos os que teñen dimensións locais,  subnacionales, nacionais, rexionais e internacionais. Protexer ás persoas, os medios de subsistencia e os ecosistemas é unha compoñente clave da resposta mundial a longo prazo ao cambio climático. As Partes recoñecen que as medidas de adaptación deben seguir un enfoque participativo, plenamente transparente, dirixido polos países, que teña en conta as cuestións de xénero e que teña en conta aos grupos, comunidades e ecosistemas vulnerables, e que se base na mellor ciencia dispoñible e, segundo proceda, nos coñecementos tradicionais, os coñecementos dos pobos indíxenas e os sistemas de coñecementos locais, e guíese por eles, con miras a integrar a adaptación nas políticas e medidas socioeconómicas e ambientais pertinentes.

+INFO e fonte: https://unfccc.int/es/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/q...

@GaliciaSostible #Compromiso