Programa LIFE - Nova convocatoria de solicitudes

luns, 23 Marzo, 2020 - 00:00

A Xunta de Galicia informa da nova convocatoria de solicitudes do Programa LIFE. Este programa é o instrumento de financiamento da UE para o medio ambiente e a acción climática.

Para o seu programa de acción climática, o cronograma de solicitude é un proceso dun só paso e os prazos son:

2 de abril de 2020: convocatoria aberta para proxectos tradicionais
Setembro de 2020: presentación de propostas completas
Febreiro de 2021: información sobre resultados
Xuño de 2021: inicio dos proxectos.

Para obter o seu plan de medio ambiente financiado, estas son as datas para someterse ao proceso de dúas etapas da solicitude:

2 de abril de 2020: convocatoria aberta para proxectos tradicionais
Mediados de xuño de 2020: presentación de notas conceptuais
Outubro de 2020: preselección de notas conceptuais convidadas a presentar propostas completas
Febreiro de 2021: presentación de propostas completas
Xuño de 2021: información sobre resultados
Setembro de 2021: inicio dos proxectos.

Atopa máis información sobre quen pode participar e como presentar unha solicitude. Para inspirarte, podes obter información sobre convocatorias pasadas aquí.

@GaliciaSostible #Compromiso