Programa de aprendizaxe "entre pares" do Pacto das Alcaldías 2021/22 - Convocatoria de municipios

mércores, 20 Xaneiro, 2021 - 00:00

O Pacto das Alcaldías polo Clima e a Enerxía- Europa ofrece aos municipios a oportunidade de participar en intercambios de aprendizaxe entre pares que teñen como obxectivo aumentar a capacidade e o coñecemento das autoridades locais para mitigar e adaptarse ao cambio climático, abordar a pobreza enerxética e desenvolver e implementar ambiciosas estratexias a longo prazo. As solicitudes están abertas ata o venres 19 de marzo de 2021 ás 17:00 CET.

1. De que se trata o programa de aprendizaxe entre pares?

Este programa de aprendizaxe entre pares ofrece ás autoridades locais a posibilidade de participar en intercambios que teñen como obxectivo aumentar as súas capacidades para mitigar e adaptarse ao cambio climático, desenvolver e implementar estratexias ambiciosas a longo prazo, así como abordar a pobreza enerxética.

Está aberto a todos os municipios adheridos actuais e potenciais. Estes programas farán que as cidades realicen intercambios estimulantes que inclúen actividades como:

 • Intercambiar ideas sobre como adaptarse ao cambio climático a través de solucións baseadas na natureza.
 • Aprender a  co-crear un PACES cos cidadáns e as empresas ou desenvolver unha estratexia de neutralidade climática.
 • Escoitar a expertos sobre como postularse con éxito a oportunidades de financiamento competitivas.
 • Obter comentarios e consellos personalizados sobre os seus plans de enerxía sostible e adaptación ao clima (PACES)

Cada un dos programas garantirá un intercambio personalizado entre os participantes, emparellando aos solicitantes seleccionados de acordo coas súas necesidades de aprendizaxe, desafíos e experiencia.

* Nota: os solicitantes non poderán seleccionar o programa ao que desexan postularse. Máis ben, a Oficina do Pacto Europa emparellará aos solicitantes seleccionados de acordo coas súas necesidades de aprendizaxe e experiencia, como se describe na súa solicitude.

2. Quen pode postularse?

O programa de aprendizaxe entre pares 2021/22 está aberto a:

 • Todos os asinantes do Pacto dos Alcaldes: Europa (é dicir, municipios) en calquera etapa da súa viaxe de mitigación e adaptación
 • A participación no programa de aprendizaxe entre pares 2021/22 está suxeita á condición de que os signatarios participantes tomen as medidas necesarias antes da primeira actividade do programa para comprometerse coa meta 2030 do Pacto dos Alcaldes 
 • Darase prioridade aos solicitantes que non participaron nos programas de irmandamento anteriores
 • Muncipios da UE que non forman parte do Pacto das Alcaldías, coa condición de que completen o seu rexistro no Pacto antes do inicio do programa de aprendizaxe entre pares en xuño de 2021

3. A que se comprometen os participantes?

Como cada programa de aprendizaxe é diferente, o seu compromiso como participante varía segundo o programa. Certos intercambios implicarán viaxes e responsabilidades para albergar un municipio asociado, mentres que outros se realizarán puramente online. A través de todos os intercambios, pediráselle que convide os departamentos relevantes da súa administración local, responsables políticos, cidades veciñas e outras partes interesadas relevantes, e definir e implementar accións concretas ao longo do programa. Os compromisos adicionais poden incluír:

✓ Preparar conxuntamente as visitas codiseñando a axenda, identificando temas e dispoñendo as modalidades prácticas
✓ Realizar unha avaliación de transferibilidade das medidas discutidas
✓ Participar en reunións en liña

Haberá máis información dispoñible tras a selección nun programa de aprendizaxe entre pares.

4. Por que unirse ao programa de aprendizaxe entre pares?

Aínda que cada programa é lixeiramente diferente, os beneficios de participar para mentores e aprendices poden incluír:

 • Os participantes desenvolverán a súa capacidade para abordar os desafíos a través de debates personalizados
 • Oportunidade de establecer contactos con outras cidades a través dun programa de aprendizaxe enfocado
 • Promoción das canles do Pacto como cidade comprometida co intercambio de aprendizaxe entre pares
 • Posibilidade de que se lle ofrezan espazos para oradores nos eventos do Pacto das Alcaldías
 • Posibilidade de que os participantes máis avanzados compartan as mellores prácticas e sexan promovidos dentro da comunidade como tal
 • A oportunidade de difundir os seus proxectos e medidas locais a través das ferramentas de comunicación do Pacto

5. Recursos habilitantes

Para asegurar que os participantes obteñan o máximo proveito e asegurar unha viaxe exitosa a través do programa de aprendizaxe entre pares, necesítanse certas condicións. Todos os participantes deben ter polo menos un nivel  B2 de dominio do inglés para garantir unha aprendizaxe eficaz. Os requisitos adicionais inclúen ter os recursos financeiros e humanos adecuados para participar activamente no proceso de aprendizaxe. Os programas que requiran viaxes serán reembolsados ​​ata unha certa cantidade (*)

Poñerase máis información ao dispor dos solicitantes seleccionados ao contactalos para ofrecer un lugar nun programa de aprendizaxe entre pares.

6. Como aplicar?

As autoridades locais interesadas simplemente deben completar un formulario de solicitude en liña dispoñible aquí:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoM_SIG_peer-programme_application_.... Despois do envío, recibirá un correo electrónico de confirmación á dirección de correo electrónico proporcionada na solicitude. No caso de que non reciba dita confirmación, comuníquese con heather.brooks@eumayors.eu.

As solicitudes están abertas ata o venres 19 de marzo de 2021, e todos os programas de aprendizaxe comezan en xuño de 2021.

Para esta rolda do programa de aprendizaxe entre pares, seleccionaranse e emparellarán ata 51 cidades. Os resultados da selección anunciaranse en maio de 2021.

+INFO en https://www.pactodelosalcaldes.eu/informaciones-y-eventos/informaciones/...

@GaliciaSostible