Pacto dos Alcaldes: ferramenta de apoio aos plans de adaptación urbanos

venres, 27 Marzo, 2020 - 00:00

A Oficina do Pacto dos Alcaldes en Europa pon a disposición das autoridades locais adheridas ao Pacto unha completa colección de informes, exemplos de boas prácticas e referencias de liñas de financiamento para soster a avaliación de riscos e vulnerabilidades, o enfoque das opcións de adaptación máis acaídas e o sostemento financeiro dos plans de adaptación, especialmente orientado aos territorios máis urbanizados da UE.

Esta ferramenta configúrase como un documento de referencia para o traballo da Oficina Técnica do Pacto dos Alcaldes, posta a disposición dos concellos galegos pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, para o exitoso desenvolvemento dos obxectivos do Pacto dos Alcaldes nesta comunidade autónoma.

Pódese acceder ao conxunto de recursos AQUÍ

@GaliciaSostible #Compromiso