Os eurodiputados queren impulsar o almacenamento de enerxía na UE para axudar a estimular a descarbonización

mércores, 1 Xullo, 2020 - 00:00

Nun informe adoptado o luns, os eurodeputados do Comité de Industria, Investigación e Enerxía describen a súa estratexia para o almacenamento de enerxía, que desempeña un papel crucial para alcanzar os obxectivos do Acordo de París sobre o cambio climático.

Como a enerxía procedente de fontes renovables forma parte cada vez máis da combinación enerxética europea, os eurodeputados propoñen formas de intensificar as solucións de almacenamento, como o hidróxeno ou as baterías domésticas.

Segundo a eurodeputada principal Claudia Gamon (Renew Europe, AT) “O almacenamento de enerxía será esencial para a transición a unha economía descarbonizada baseada en fontes de enerxía renovables. Como a electricidade xerada pola enerxía eólica ou solar non sempre estará dispoñible nas cantidades necesarias, teremos que almacenar enerxía. Ademais das tecnoloxías de almacenamento que xa sabemos que funcionan ben como o almacenamento hidroeléctrico bombeado, varias tecnoloxías desempeñarán un papel crucial no futuro, como as novas tecnoloxías de batería, almacenamento térmico ou hidróxeno verde. Estes deben ter acceso ao mercado para garantir unha subministración de enerxía constante para os cidadáns europeos ".

Hidróxeno verde

O Comité de Industria, Investigación e Enerxía pide á Comisión Europea e aos estados membros que eliminen as barreiras regulatorias que obstaculizan o desenvolvemento de proxectos de almacenamento de enerxía, como a dobre imposición ou as deficiencias nos códigos de rede da UE. As redes transeuropeas de enerxía tamén necesitan ser revisadas para mellorar os criterios de elexbilidade para aqueles que desexan desenvolver instalacións de almacenamento de enerxía.

Os eurodeputados tamén destacan o potencial do hidróxeno producido a partir de fontes renovables (o denominado "hidróxeno verde") e animan á Comisión a que continúe apoiando a investigación e o desenvolvemento dunha economía do hidróxeno. Din que se necesitan medidas de apoio para reducir o custo do hidróxeno verde para que sexa economicamente viable. A Comisión tamén debe avaliar se é posible adaptar a infraestrutura de gas para transportar hidróxeno, xa que o uso de gas natural é só de natureza transitoria.

Baterías e novas opcións de almacenamento

O comité tamén apoia os esforzos da Comisión para crear estándares europeos para as baterías e reducir a dependencia da súa produción fóra de Europa. A gran dependencia da UE de importar materias primas de fontes onde a extracción degrada o medio ambiente debería reducirse mediante esquemas de reciclaxe mellorados e mediante o abastecemento de materias primas de maneira sostible, posiblemente na UE.

Antecedentes

Para alcanzar os obxectivos do Acordo de París sobre o cambio climático, o sistema enerxético europeo terá que ser neutral en carbono para a segunda metade deste século. Con todo, aínda que as fontes de enerxía renovables son chave para lograr isto, algunhas das enerxías renovables máis importantes non sempre son confiables: a produción de enerxía solar e eólica depende da hora do día, as estacións e o clima. A medida que aumenta a proporción de enerxías renovables variables, o almacenamento de enerxía desempeña un papel cada vez máis importante para pechar a brecha de tempo entre a produción de enerxía e o consumo de enerxía.

+INFO en https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200627IPR82201/meps-want-to-boost-energy-storage-in-the-eu-to-help-spur-decarbonisation

@GaliciaSostible #Compromiso