Os Concellos Adheridos ao Pacto xa están a traballar para acadar o obxectivo de reducir as emisións de GEI un 40% antes de 2030

venres, 21 Febreiro, 2020 - 14:30

A adhesión dun concello ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía implica asumir os compromisos de reducir as emisións dos gases causantes do cambio climático, elaborar un plan de adaptación aos seus efectos.

Unha boa parte dos 185 concellos adheridos ao Pacto en Galicia sumáronse a este proxecto nos últimos 12 meses baixo a coordinación da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Porén, todos levan anos actuando para reducir as emisións de gases efecto invernadoiro.

As principais actuacións emprendidas nos últimos anos dende a administración local céntranse en melloras da eficiencia enerxética das instalacións e edificios municipais, na xestión do ciclo dos residuos e a procura dunha mobilidade local máis sostible.

Algúns exemplos das accións adoptadas son facer máis eficientes os sistemas de iluminación pública, mellorar a envolvente térmica dos edificios, fomentar a compostaxe da fracción orgánica dos RSU, utilizar biomasa e enerxía solar para a produción de calor e AQS e fomentar o uso de modos de mobilidade máis sostibles.

O apoio da Oficina Técnica do Pacto,  que a Xunta de Galicia pon a disposición dos concellos galegos, axudará a estender este enfoque para actuar noutros sectores e así acadar a redución de emisións comprometida: un 40% para o ano 2030.

E ti, súmaste á iniciativa?

@GaliciaSostible #Compromiso