A ONU-Cambio Climático organiza talleres sobre a integración da igualdade nas políticas climáticas

martes, 11 Agosto, 2020 - 00:00

Co fin de poder determinar como integrar mellor o enfoque de igualdade nas políticas, accións e plans nacionais sobre o clima, organizáronse unha serie de talleres rexionais. Devanditos talleres permitirán compartir estudos de casos pertinentes, exemplos e leccións aprendidas sobre os resultados, os efectos e os principais desafíos que enfrontan os gobernos na integración das cuestións de xénero nas políticas, plans, estratexias e medidas nacionais sobre o clima. 

Na Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (COP25), celebrada en Madrid en decembro de 2019, os países acordaron o programa de traballo quinquenal e o plan de acción sobre o xénero, que constitúe o marco normativo internacional xeneral e a axenda sobre a igualdade e o cambio climático, e destaca as prioridades e necesidades fundamentais.

Como parte diso, os países recoñeceron a necesidade e comprometéronse a incorporar a igualdade "a través de todas as metas e obxectivos pertinentes nas actividades realizadas no marco da Convención das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático como unha contribución importante para aumentar a súa eficacia, equidade e sustentabilidade". 

Todos os talleres rexionais incluirán presentacións sobre exemplos de casos/países, e celebraranse nas seguintes datas:

Asia e o Pacífico, 22 de xullo
Europa e Asia Central, 2 de setembro 
América Latina e o Caribe, 16 de setembro 
África subsahariana, 30 de setembro 
MENA (Oriente Medio e Norte de África), 14 de outubro

Os participantes terán a oportunidade de establecer un debate e intercambiar experiencias en grupos de traballo e mediante instrumentos interactivos. 

Todos os talleres están abertos a todo o público, pero é necesario inscribirse previamente.

Dispoñerase de servizos de interpretación para os talleres de América Latina e o Caribe (español), o África subsahariana (francés) e Oriente Medio e Norte de África (árabe). 

Pódese entrar aquí para más información, así como en https://unfccc.int/es/news/integrar-la-igualdad-en-las-acciones-nacionales-sobre-el-clima-talleres-regionales

@GaliciaSostible #Compromiso