A Oficina de Pacto dos Alcaldes de Europa organiza o seminario web "Reducir as emisións do transporte"

luns, 4 Maio, 2020 - 00:00

A Oficina Técnica da Xunta para Pacto dos Alcaldes informa que a Oficina de Pacto dos Alcaldes de Europa organiza o próximo 18 de maio o  webinar "Reducir as emisións do transporte".

Moitos signatarios do Pacto están a planificar e implementar accións para reducir as súas emisións do sector do transporte, a fin de cumprir cos obxectivos establecidos nos seus Plans de Acción sobre Clima e Enerxía.

Establecer procesos de planificación conxunta non é unha tarefa fácil: a enerxía, o transporte e a mobilidade a miúdo son xestionados por diferentes departamentos, e a planificación conxunta nestes sectores implica a participación das partes interesadas e a poboación local, a integración vertical con outros niveis de gobernanza e visión a longo prazo, tratando de equilibrar custos e beneficios.

Para abordar algúns destes desafíos, o proxecto SIMPLA desenvolveu pautas para axudar ás cidades a harmonizar as accións dos PACES, para identificar os cobeneficios e os impactos de abordar conxuntamente a planificación enerxética e de mobilidade.

Este seminario web presentará as experiencias de dous signatarios do Pacto que estiveron traballando na súa mobilidade e plans climáticos e enerxéticos sostibles, para proporcionar consellos e experiencias prácticas a outros signatarios do Pacto.

A cidade de Monzón, en España, desenvolveu a súa SUMP e o Plan de acción sostible sobre enerxía e clima (PACES) de maneira integrada. Estableceu un equipo de harmonización a cargo de desenvolver plans e explotar sinerxias; compartiu o inventario de emisións de transporte entre ambos os plans, identificou medidas comúns e avaliou o seu impacto tanto nos plans como nos obxectivos.

A cidade de Parma, en Italia, desenvolveu a súa SUMP e a segunda vixilancia do Plan de Acción de Enerxía Sostible (PACES) de maneira integrada. Parma promoveu a creación dun equipo de harmonización a cargo de desenvolver ambos os plans e explotar as sinerxias, cun inventario común de emisións de transporte para ambos os plans. A actividade de harmonización identificou medidas comúns e avaliou o seu impacto tanto nos plans como nos obxectivos. En 2020, Parma redactará e aprobará o PACES; a través del, os plans aliñaranse con datos e indicadores para monitorear e gobernar mellor as estratexias de sustentabilidade.

Axenda:

11.00-11.05 Introdución e moderación Eugenia  Mansutti, COMO

11:05 - 11:20 O proxecto  SIMPLA - harmonizando SUMP e SECAP, Fabio Tomasi, Area  Science Park

11:20 - 11:40 Cidade de Monzón, Pilar  Ibarz

11:40 - 12:00 Cidade de Parma,  Enzo  Bertolotti

12:00 - 12:30  Preguntas e respostas, e discusión cos participantes

Inscripcións no seguinte ENLACE

@GalciaSostible #Compromiso