Nova Estratexia de Adaptación ao Cambio Climático na UE- Consulta pública

martes, 26 Maio, 2020 - 00:00

A Oficina Técnica da Xunta para o Pacto das Alcaldías informa de que, dentro do Pacto Verde Europeo, a Comisión planea presentar unha nova estratexia de adaptación climática a principios de 2021, e lanzou unha consulta pública. A nova estratexia de adaptación basearase na estratexia actual adoptada en 2013.

A continuación indícanse algúns aspectos para ter en conta:

  • O cuestionario pódese responder en español​​
  • Antes de responder o cuestionario, recoméndase ler o documento de referencia, que indica o contexto xeral e as posibles direccións de desenvolvemento​
  • Destinatarios: Dada a amplitude da iniciativa, todos os cidadáns e organizacións poden participar na consulta. Convídase a un gran abanico de partes interesadas a achegar as súas contribucións, incluídos os cidadáns e a sociedade civil, as empresas, as ONG, o mundo académico e as autoridades nacionais, rexionais e locais. Esta resposta inclusiva é esencial, xa que todos os sectores e todos os países veranse afectados. As repercusións van desde incendios forestais sen precedentes e ondas de calor ao norte do círculo polar ártico ata secas cada vez máis devastadoras na rexión mediterránea; e desde a aceleración da erosión costeira na costa atlántica ata inundacións máis graves e bosques decimados. As versións nas distintas linguas da UE estarán dispoñibles progresivamente tras o inicio da consulta.​
  • Contexto: O Pacto Verde Europeo aspira a facer de Europa o primeiro continente climáticamente neutro do mundo. Tamén foi o preludio á adopción dunha nova estratexia de adaptación ao cambio climático da UE máis ambiciosa. As repercusións climáticas xa se perciben en toda Europa e é probable que sigan aumentando en intensidade e frecuencia. Sen medidas drásticas de redución das emisións, o agravamento do cambio climático aumentará a probabilidade de que se produzan consecuencias graves, xeneralizadas e irreversibles, como o colapso dos ecosistemas naturais, a deterioración da seguridade alimentaria mundial ou o desprazamento de persoas. Neste contexto, é importante solicitar para a nova estratexia unha ampla gama de puntos de vista das partes interesadas co fin de sustentar o seu deseño, as opcións estratéxicas posibles e o nivel adecuado de ambición. Os fenómenos climáticos extremos están a ter repercusións importantes. Por exemplo, a escaseza de auga na UE penalizou en ocasións actividades económicas tan diversas como a agricultura, a acuicultura, o turismo, a refrixeración de centrais eléctricas e o transporte fluvial de mercadorías. Ademais, Europa vese afectada, de múltiples formas, polas consecuencias indirectas do cambio climático que se producen fóra da Unión, como o comercio, a propagación de infeccións, as cadeas de subministración ou a migración. O obxectivo último da acción polo clima é protexer ás persoas, o planeta e a prosperidade contra as repercusións do cambio climático. Promovendo a adaptación a escala mundial e acelerando a redución das emisións, a UE pode axudar a garantir o benestar dos cidadáns da UE, salvagardar a nosa contorna natural e o noso patrimonio cultural e protexer os nosos investimentos e activos económicos. Ademais, nunha sociedade cada vez máis interconectada e vulnerable ás perturbacións  sistémicas, resulta prioritario aumentar a  resiliencia e garantir a  inclusividad a nivel mundial. No que se refire para os efectos económicos da actual crise sanitaria, debemos «reconstruír mellor». A urxencia dunha acción a curto prazo non debe disuadirnos de avanzar para prepararnos ao cambio climático e a recuperación constitúe unha oportunidade para aumentar a resiliencia da nosa sociedade no seu conxunto.
  • Toda a información: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change/public-consultation

Dara límite para participar: ata o 20 de agosto de 2020, 23.59h. (hora de Bruxelas).

En paralelo á presente consulta, existen outras dúas consultas de interese para as actuacións de adaptación da UE::

@GaliciaSostible #Compromiso