Nova Estratexia da UE sobre adaptación ao cambio climático

xoves, 25 Febreiro, 2021 - 00:00

A Comisión Europea adoptou unha nova Estratexia da UE sobre adaptación ao cambio climático, que establece o camiño para prepararse ante os efectos inevitables do cambio climático.

Se ben a UE fai todo o que está na súa man para mitigar o cambio climático, tanto a nivel nacional como internacional, tamén debemos estar preparados para facer fronte ás súas consecuencias inevitables. Desde olas de calor mortíferas e secas devastadoras, ata fragas e costas diezmadas, erosionados polo aumento do nivel do mar, o cambio climático xa está pasando factura a Europa e a todo o mundo. Sobre a base da Estratexia de adaptación ao cambio climático de 2013, o obxectivo das propostas é pasar da comprensión do problema ao desenvolvemento de solucións, e da planificación á aplicación.

+INFO e fonte en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_663

@GaliciaSostible