Notable mellora da calidade do aire en Europa na última década e menos mortes vinculadas á contaminación

mércores, 2 Decembro, 2020 - 00:00

A mellor calidade do aire deu lugar a unha redución significativa das mortes prematuras na última década en Europa. Con todo, os últimos datos oficiais da Axencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) indican que case todos os europeos seguen sufrindo os efectos da contaminación atmosférica, que provoca unhas 400 000 mortes prematuras no continente.

O informe da AEMA "A calidade do aire en Europa — Informe de 2020" indica que seis Estados membros superaron o valor límite da Unión Europea para as partículas finas (PM2,5) en 2018: Bulgaria, Croacia, República Checa, Italia, Polonia e Romanía. Só catro países de Europa —Estonia, Finlandia, Irlanda e Islandia — rexistraron concentracións de partículas finas por baixo dos valores guía máis estritos da Organización Mundial da Saúde (OMS). O informe da AEMA sinala que segue habendo diverxencias entre os límites legais de calidade do aire da UE e os valores guía da OMS, unha cuestión que a Comisión Europea pretende abordar cunha revisión das normas da UE no marco do plan de acción «contaminación cero».

A nova análise da AEMA baséase nos últimos datos oficiais sobre a calidade do aire provenientes de máis de 4 000 estacións de vixilancia de toda Europa en 2018.

A exposición a partículas finas causou ao redor de 417.000 mortes prematuras en 41 países europeos en 2018, segundo a avaliación da AEMA. Ao redor de 379.000 desas mortes producíronse na EU-28, mentres que 54.000 e 19.000 mortes prematuras atribuíronse ao dióxido de nitróxeno (NON2) e ao ozono  troposférico (Ou3), respectivamente. 

As políticas tanto da UE, como nacionais e locais, así como os recortes de emisións en sectores crave, melloraron a calidade do aire en toda Europa, segundo revela o informe da AEMA. Desde 2000, as emisións de contaminantes atmosféricos clave, incluídos os óxidos de nitróxeno procedentes do transporte, diminuíron de maneira significativa, a pesar da crecente demanda de mobilidade e do consecuente aumento das emisións de gases de efecto invernadoiro do sector. Tamén se observaron importantes reducións nas emisións contaminantes procedentes da subministración de enerxía, mentres que os avances na redución das emisións procedentes dos edificios e a agricultura foron lentos.

Grazas á mellor calidade do aire, en 2018 houbo unhas 60.000 mortes prematuras menos por mor da contaminación por partículas finas, en comparación con 2009. No caso do dióxido de nitróxeno, a redución é aínda maior, dado que as mortes prematuras han diminuído aproximadamente un 54 % na última década. A aplicación continua de políticas ambientais e climáticas en toda Europa é un factor determinante para tales melloras.

+INFO en https://www.eea.europa.eu/es/highlights/notable-mejora-de-la-calidad