Lexislación climática da UE: os eurodeputados queren aumentar o obxectivo de redución de emisións para 2030 ao 60%

venres, 9 Outubro, 2020 - 00:00

O mércores, o Parlamento Europeo aprobou o seu mandato de negociación sobre a lei climática da UE con 392 votos a favor, 161 en contra e 142 abstencións. A nova lei ten como obxectivo transformar as promesas políticas de que a UE se volverá climáticamente neutra para 2050 nunha obrigación vinculante e brindar aos cidadáns e empresas europeos a seguridade xurídica e a previsibilidade que necesitan para planificar a transformación.

Os eurodeputados insisten en que tanto a UE como todos os estados membros individualmente deben volverse climáticamente neutrais para 2050 e que, a partir de entón, a UE logrará “emisións negativas”. Tamén piden financiamento suficiente para logralo.

A Comisión debe propoñer como moi tarde o 31 de maio de 2023, a través do procedemento ordinario de toma de decisións, unha traxectoria a nivel da UE sobre como alcanzar a neutralidade de carbono para 2050, din os eurodeputados. Debe ter en conta o total de emisións restantes de gases de efecto invernadoiro (GEI) da UE ata 2050 para limitar o aumento de temperatura de acordo co Acordo de París. A traxectoria revisarase despois de cada balance a nivel mundial.

Os eurodeputados tamén queren establecer un Consello de Cambio Climático da UE (ECCC) como un organismo científico independente para avaliar se a política é consistente e monitorear o progreso.

Necesítase unha meta máis ambiciosa para 2030

O obxectivo actual de redución de emisións da UE para 2030 é do 40% en comparación con 1990. A Comisión propuxo recentemente aumentar este obxectivo a "polo menos o 55%" na proposta modificada de lei climática da UE. Hoxe, os eurodeputados elevaron o listón aínda máis, pedindo unha redución do 60% en 2030, e engadiron que os obxectivos nacionais aumentaranse de forma rendible e xusta.

Tamén queren que a Comisión propoña un obxectivo intermedio para 2040 despois dunha avaliación de impacto, para garantir que a UE está en camiño de alcanzar o seu obxectivo para 2050.

Finalmente, a UE e os estados membros tamén deben eliminar gradualmente todos os subsidios directos e indirectos aos combustibles fósiles para o 31 de decembro de 2025 como moi tarde, din os eurodeputados, mentres subliñan a necesidade de continuar os esforzos para combater a pobreza enerxética.

+INFO en https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88431/eu-cl...

@GaliciaSostible