Industria automobilística: As novas normas sobre vehículos máis limpos e seguros empezan a aplicarse en toda Europa

martes, 1 Setembro, 2020 - 00:00

O 1 de setembro de 2021 empezará a aplicarse o Regulamento da UE sobre a homologación e a vixilancia do mercado dos vehículos de motor. Adoptado en maio de 2018, o novo Regulamento revisa a fondo e endurece considerablemente o sistema anterior de homologación de tipo e de vixilancia do mercado. Mellora a calidade e a independencia da homologación de tipo e os ensaios dos vehículos, aumenta os controis dos automóbiles que xa están no mercado da UE e reforza o sistema xeral cunha maior supervisión europea.

Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, declarou o seguinte: «Os europeos esperan, con razón, conducir os automóbiles máis limpos e seguros, o cal presupón a realización de controis máis estritos dos automóbiles que se comercializan e que circulan polas nosas estradas. E esixe tamén unha garantía de cumprimento e unha supervisión a nivel europeo: por iso, a partir de agora, a Comisión poderá efectuar controis de automóbiles, activar recuperacións a escala da UE e impoñer multas de ata 30 000 EUR por vehículo no caso de que se incumpra a lei. Estas reformas complementan o noso traballo sobre unha mobilidade máis limpa e segura, que, no difícil contexto da crise, require aínda máis investimentos orientados ao futuro en infraestruturas e innovación. Os nosos esforzos por restablecer a confianza dos consumidores, reforzar o Mercado Único e apoiar a viabilidade a longo prazo e a competitividade mundial da industria europea do automóbil van da man».

Entre os principais elementos das novas normas inclúense:

  • Independencia e calidade das probas antes de comercializar un vehículo: Para obter e manter a súa designación polos Estados membros, os servizos técnicos que realicen ensaios e inspeccións de novos modelos de automóbiles serán obxecto dunha auditoría independente sobre a base de criterios estritos. As autoridades nacionais de homologación de tipo están, a partir de agora, sometidas a revisións  inter pares para asegurarse de que as normas correspondentes aplíquense e fáganse cumprir de maneira rigorosa en toda a UE.
  • Controis de vehículos que xa están no mercado: O novo marco mellora tamén os controis dos vehículos que xa circulan no mercado e os controis para a súa venda nos concesionarios. A partir de agora, os Estados membros están obrigados a someter a ensaio con regularidade un número mínimo de vehículos e poderán adoptar medidas de  salvaguardia contra os vehículos non conformes no seu territorio sen esperar a que actúe a autoridade que expediu a homologación de tipo.
  • Supervisión europea: Ademais, a Comisión pode agora levar a cabo controles de cumprimento e conformidade de vehículos en laboratorios ou na estrada. No caso de que os fabricantes incumpran a lexislación en materia de homologación de tipo (por exemplo, dispositivos de desactivación ou declaracións falsas), a Comisión pode ordenar recuperacións a escala da UE e impoñer a tales fabricantes sancións de ata 30 000 EUR por automóbil. Ata hoxe só as autoridades nacionais de homologación de tipo do automóbil podían impoñer tales medidas.

Desde a adopción do Regulamento en 2018, os fabricantes de automóbiles, os organismos de homologación de tipo e outras partes interesadas traballaron de maneira constante para aplicar as novas normas e adaptarse ao maior rigor dos requisitos.

A Comisión proporcionou recursos adicionais ao Centro Común de Investigación (JRC) para que asuma este novo papel na vixilancia do mercado, financiando o persoal adicional necesario, custos operativos e a construción de dous novos laboratorios. O JRC fixo uso de dous novos laboratorios de tecnoloxía punta para levar a cabo controles.

CONTEXTO

A homologación de tipo é o proceso para certificar que un vehículo cumpre todos os requisitos para ser introducido no mercado e para controlar rigorosamente o cumprimento da lexislación da UE por parte dos fabricantes, incluídos os límites de emisións establecidos nun Regulamento aparte.

As novas normas de homologación de tipo foron propostas pola Comisión en 2016 tras o escándalo deo Dieselgate e foron adoptadas polo Parlamento Europeo e o Consello en 2018.

Esta reforma forma parte do labor xeral da Comisión en favor dun sector da automoción limpo, sostible e competitivo, tal como se establece na Comunicación da Comisión «Europa en movemento». As iniciativas da Comisión inclúen normas sobre a calidade do aire e o CO2, a mellora de os ensaios de emisións dos automóbiles ou o apoio á produción de combustibles e baterías alternativas, así como a defensa da competitividade da industria europea.

Fonte: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1530

@GaliciaSostible #Compromiso