Impulso á recuperación verde na UE: A Comisión invirte 1000 millóns de euros en proxectos innovadores de tecnoloxías limpas

martes, 7 Xullo, 2020 - 00:00

A Comisión pon en marcha a primeira convocatoria de propostas do Fondo de Innovación, un dos maiores programas mundiais de demostración de tecnoloxías innovadoras con baixa emisión de carbono, financiado con ingresos procedentes da poxa de dereitos do réxime de comercio de dereitos de emisión da UE.

O Fondo de Innovación financiará tecnoloxías vangardistas para as enerxías renovables; as industrias de gran consumo de enerxía; o almacenamento de enerxía; e a captura, o uso e o almacenamento de carbono. Impulsará a recuperación verde mediante a creación de empregos locais con garantía de futuro, preparando o camiño cara á neutralidade climática e reforzando o liderado tecnolóxico europeo a escala mundial.

Máis información no seguinte enlace: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1250

@GaliciaSostible #Compromiso