Europa aposta pola bicicleta na carreira cara a un futuro máis saudable e sostible

venres, 21 Maio, 2021 - 00:00

A posibilidade de viaxar máis facilmente, mellor e de maneira segura en bicicleta por Europa recibiu un gran impulso coa adopción do primeiro Plan Director Paneuropeo para o Fomento da Bicicleta.

O programa, que supón un acontecemento histórico para a rexión na senda cara a un sistema de mobilidade climáticamente neutro, aprobouse este martes no marco da Quinta Reunión de Alto Nivel sobre Transporte, Saúde e Medio Ambiente da Comisión Económica para Europa.

Plan Director está deseñado para axudar ás partes interesadas, tanto a nivel nacional como local, a racionalizar os esforzos para promover o uso da bicicleta e ten sete obxectivos clave que deben aplicarse de aquí a 2030:

  • Aumentar significativamente o uso da bicicleta na rexión
  • Proporcionar un espazo adecuado en favor da mobilidade activa
  • Ampliar e mellorar a infraestrutura ciclista
  • Elaborar e aplicar políticas, plans, estratexias e programas nacionais para o uso da bicicleta
  • Aumentar significativamente a seguridade dos ciclistas e reducir o número de vítimas mortais e de lesións en serie
  • Integrar o uso da bicicleta nas políticas sanitarias
  • Incorporar o uso da bicicleta e a infraestrutura ciclista na planificación do uso do chan e das infraestruturas urbanas, rexionais e de transporte

​Fonte: https://news.un.org/es/story/2021/05/1492172