As emisións de CO2 dos novos vehículos de pasaxeiros matriculados na UE aumentaron en 2019, por terceiro ano consecutivo

mércores, 8 Xullo, 2020 - 00:00

O EEE publicou os datos provisionais para as emisións media de CO2 dos novos turismos e furgonetas rexistrados na UE, Islandia, Noruega e o Reino Unido en 2019. Os datos provisionais de 2019 sobre os novos rexistros pódense explorar a través dun novo panel de datos do EEE.

Despois dunha diminución constante de 2010 a 2016, en case 22 gramos de CO2 por quilómetro ( g CO2 / km), as emisións media dos turismos novos aumentaron en 2017 e en 2018 (en 2,8 g CO2 / km en total). Segundo datos provisionais, a tendencia á alza continuou cun aumento adicional de 1.6  g de CO2 / km en 2019, alcanzando 122.4 gramos de CO2 por quilómetro. Isto permanece por baixo do obxectivo de 130 g de CO2 / km que se aplicou ata 2019, pero moi por encima do obxectivo da UE de 95 g de CO2 / km que se incorpora este ano.

As razóns do aumento nas emisións dos automóbiles inclúen a crecente participación do segmento de vehículos deportivos  utilitarios (SUV). A penetración no mercado de automóbiles eléctricos mantívose lenta en 2019.

Máis información e enlace ao informe en https://www.eea.europa.eu/highlights/average-co2-emissions-from-new-cars-vans-2019

@GaliciaSostible #Compromiso