As emisións da maioría dos contaminantes atmosféricos nocivos diminuíron en 2018, o que marca o progreso da UE

luns, 3 Agosto, 2020 - 00:00

As emisións dos cinco contaminantes atmosféricos máis daniños, incluídas as partículas (PM), os óxidos de nitróxeno (NOx) e o amoníaco (NH3) reducíronse en toda a Unión Europea entre 2017 e 2018 segundo os datos actualizados pola Axencia Europea do Medio Ambiente (EEA). Os datos proveñen do informe anual do inventario de emisións da UE enviado ao Convenio do Aire da CEPE (Convenio sobre a contaminación atmosférica transfronteiriza a gran distancia - CLRTAP).

O informe do EEE confirma a tendencia xeral de progreso constante pero lento dos Estados membros da UE (e incluído o Reino Unido para o período en que era membro da UE) desde 1990 na redución das emisións dos principais contaminantes atmosféricos presentes en Europa. En total, contrólanse 26 contaminantes no informe enviado pola UE á Comisión Económica das Nacións Unidas para Europa (CEPE).

Entre 2017 e 2018, as emisións de óxidos de nitróxeno ( NOx), compostos orgánicos volátiles non metanos (COVNM), óxidos de xofre (SOX), partículas finas (PM2.5), monóxido de carbono (CO) e amoníaco (NH3) diminuíron 4.1%, 2.0%, 6.7%, 3.8%, 4.3% e 1.6%, respectivamente, para a UE no seu conxunto. Os Estados membros notificaron diferenzas máis amplas, cun aumento das emisións de certos contaminantes en varios países.

+INFO en https://www.eea.europa.eu/highlights/emissions-of-most-harmful-air

@GaliciaSostible #Compromiso