Documento orientativo para cidades intelixentes e climáticamente neutrais

martes, 5 Xaneiro, 2021 - 00:00

A Comisión Europea publica unha guía que ten como obxectivo axudar a acelerar proxectos urbanos intelixentes e climáticamente neutrais, financeiramente viables, dunha maneira integrada e inclusiva.

Proporciona unha folla de ruta para este propósito, que resume as diferentes etapas do desenvolvemento dun proceso de desenvolvemento urbano coherente e os diferentes pasos de cada etapa, proporcionando listas de verificación. Tamén asesora sobre a planificación de varias accións de aceleración que poden axudar a lograr un maior impacto local a través da replicación e a ampliación das solucións de cidade intelixente climáticamente neutras máis adiante. Baséase na ferramenta de autoaxuda orixinal Smart City Guidance Package (SCGP) e elabora os aspectos financeiros das diferentes etapas e pasos.

+INFO e descarga en https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/resources/2277

@GaliciaSostible #Compromiso