Dez novas publicacións sobre biodiversidade para ler en 2020

domingo, 15 Marzo, 2020 - 00:00

Desde a Oficina Técnica de Pacto de Alcaldes, coordinada pola Dirección  Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Xunta de Galicia, recomendamos 10 publicacións sobre biodiversidade para ler en 2020, seleccionadas polo Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente. 

Marzo

Informe mundial sobre pastos mariños

As praderías de pastos mariños son un dos ecosistemas máis ameazados e ignorados da Terra. Debido á súa capacidade para absorber inxentes cantidades de carbono, os esforzos para conservalas e restauralas poderían aumentar nos próximos anos no marco da acción climática global.

Maio

O Estado dos Bosques do Mundo 2020: bosques, biodiversidade e persoas

Este informe presentarase no contexto da reunión de maio do Órgano Subsidiario de Asesoramento Científico e Tecnolóxico da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático ( CMNUCC).

Perspectiva Mundial sobre a Diversidade Biolóxica 5

Este informe periódico do Convenio sobre a Diversidade Biolóxica inclúe unha análise das accións que está a tomar a comunidade global para garantir a conservación da biodiversidade, o seu uso sostible e a participación equitativa dos beneficios que se deriven do uso dos recursos xenéticos.

Xuño

O impacto das tormentas de area e po nos océanos

Este informe examina o estado do noso coñecemento sobre como as tormentas de area e po impactan os ecosistemas mariños e os medios de vida asociados. Espérase que esta publicación sexa lanzada na Conferencia sobre os Océanos da ONU, que terá lugar en Lisboa, Portugal, do 2 ao 6 de xuño.

Identificando os impactos das actividades terrestres nos recursos costeiros para apoiar a economía azul sostible

O estudo, producido polo Panel Internacional de Recursos do Programa da ONU para o Medio Ambiente, proporciona unha imaxe  holística dos impactos das actividades terrestres sobre os recursos costeiros e propón respostas de  gobernanza efectivas para abordalos. O corpo principal do informe presenta unha análise global das múltiples vías a través das cales as actividades terrestres poden afectar os recursos costeiros. Isto virá seguido por unha avaliación da vulnerabilidade dos sectores económicos que dependen dos recursos costeiros, co fin de determinar as implicacións para a economía azul. O informe inclúe dous estudos de caso, sobre minería e acuicultura.

Informe de Perspectivas sobre o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible 14 do Programa sobre Mares Rexionais

Este informe é unha análise da brecha entre o que se está facendo e o que se debe facer para alcanzar o  ODS 14, con base en estudos de casos do Programa sobre Mares Rexionais.

Saúde humana e contaminación do océano

Esta publicación ofrecerá unha avaliación dos vínculos actuais entre a polución mariña e a saúde humana, e analizará as ameazas emerxentes.

Agosto

Informe mundial sobre arrecifes de coral

O Programa da ONU para o Medio Ambiente, a Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, o Instituto Australiano de Ciencias Mariñas e a Rede Mundial de Vixilancia de Arrecifes de Coral producirán un informe sobre o estado dos arrecifes de coral no mundo.

Outubro

Informe de síntese global sobre biodiversidade

O Programa da ONU para o Medio Ambiente está a reunir a un equipo de científicos do máis alto nivel para desenvolver dous produtos:

  • Un documento de síntese centrado na biodiversidade para promover un acordo ambicioso en a Conferencia da ONU sobre de Biodiversidade,  COP 15, en  Kunmíng, China.
  • Un documento de síntese que destaca as mensaxes crave de todas as avaliacións globais para alimentar o debate intergobernamental na quinta sesión da Asemblea da ONU para o Medio Ambiente, en febreiro de 2021, e nos preparativos para a conmemoración dos 50 anos do Programa da ONU para o Medio Ambiente.​

Informe Planeta Protexido 2020

O Informe Planeta Protexido 2020 revisará o progreso alcanzado globalmente cara ao logro de a Meta de  Aichi 11 do Plan Estratéxico para a Biodiversidade 2011-2020, e destacará o papel das áreas protexidas como estratexia crave para a conservación da biodiversidade.