Convocatoria do Pacto Verde Europeo: inversión de 1 000 millóns de euros para impulsar a transición ecolóxica e dixital

luns, 21 Setembro, 2020 - 00:00

A Comisión Europea decidiu poñer en marcha unha convocatoria, cun orzamento de 1 000 millóns de euros, para proxectos de investigación e innovación que respondan á crise climática e axuden a protexer os ecosistemas e a biodiversidade únicos de Europa. A Convocatoria do Pacto Verde Europeo financiada no marco de Horizonte 2020, cuxo prazo para a presentación de candidaturas comeza o 22 de setembro, impulsará a recuperación de Europa da crise do coronavirus, convertendo os retos ecolóxicos en oportunidades de innovación.

Esta convocatoria do Pacto Verde difire en aspectos importantes de anteriores convocatorias de Horizonte 2020. Dada a urxencia dos retos que aborda, o seu obxectivo é lograr resultados claros e perceptibles a curto e medio prazo, pero cunha perspectiva de cambio a longo prazo. Hai menos accións, pero máis específicas, máis amplas e visibles, centradas na escalabilidade, a difusión e a adopción rápidas.

Espérase que os proxectos financiados no marco desta convocatoria ofrezan resultados con beneficios tanxibles en dez ámbitos:

Oito ámbitos temáticos que reflicten as principais liñas de traballo do Pacto Verde Europeo:

  1. Aumento do nivel de ambición respecto do clima
  2. Enerxía limpa, alcanzable e segura
  3. Industria para unha economía limpa e circular
  4. Edificios eficientes desde o punto de vista enerxético e dos recursos
  5. Movilidade sostible e intelixente
  6. Estratexia «da granxa á mesa»
  7. Biodiversidade e ecosistemas
  8. Contaminación cero, contornas sen substancias tóxicas

E dous ámbitos horizontais— reforzar o coñecemento e capacitar aos cidadáns—, que ofrecen unha perspectiva a longo prazo para lograr as transformacións establecidas no Pacto Verde Europeo.

O investimento de 1 000 millóns de euros permitirá seguir construíndo os sistemas e infraestruturas de coñecemento de Europa. A convocatoria inclúe oportunidades de cooperación internacional á hora de/para abordar as necesidades das nacións menos desenvolvidas, en particular en África, no contexto de o Acordo de París e dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

O prazo para a presentación de propostas finaliza o 26 de xaneiro de 2021, e está previsto que os proxectos seleccionados comecen no outono de 2021.

+INFO en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1669 

@GaliciaSostible #Compromiso