CONAMA - Aberto o prazo para a presentación de proxectos ambientais científicos ou de difusión

martes, 9 Xuño, 2020 - 00:00

A Oficina Técnica da Xunta de Galicia para o Pacto das Alcaldías informa que Conama abriu o prazo de presentación de proxectos científicos ou comunicacións, con límite o 31 de xullo.

Comunicacións de Difusión de Proxectos

As comunicacións de difusión de proxectos teñen como obxectivo describir as accións e mostrar os resultados de iniciativas e proxectos de sustentabilidade de entidades públicas e privadas.

Poden presentar unha comunicación de difusión de proxectos todas aquelas persoas cunha inscrición completa a Conama 2020, tendo que figurar como autor principal da comunicación a persoa rexistrada.

Unha comunicación de difusión de proxectos pode estar composta por un documento escrito e/ou un panel. Ambos os documentos deben ser relativos ao mesmo proxecto que se está comunicando.

O tipo de comunicacións escritas e paneis permitidos inclúen:

  • Proxectos e iniciativas de entidades públicas e privadas que presenten resultados.
  • Aplicación e resultados de estratexias, plans, programas, roteiros e outros instrumentos de entidades da administración pública.
  • Aplicación e resultados de estratexias, plans, programas e outros instrumentos e ferramentas de mellora da sustentabilidade en entidades privadas.
  • Resultados da actividade habitual de entidades do terceiro sector constituídas de forma específica para a consecución de obxectivos ambientais.

Metodoloxía e prazos 

  1. Para enviar unha comunicación escrita ao  onama 2020 é necesario cumprimentar o formulario on- line. O formulario inclúe un resumo cunha extensión máxima de 30 liñas que será revisado pola organización para a súa aceptación (antes do 31 de xullo de 2020).
  2. A organización comunicará ao autor da comunicación a través do correo electrónico a aceptación ou denegación do resumen comunicación no prazo máximo de 10 días naturais desde a recepción do formulario.
  3. Nesta primeira fase, ata a aceptación por parte da organización do resumo, non é necesario estar rexistrado no  Conama 2020.
  4. Unha vez recibido o  mail de aceptación do resumo, enviarase a comunicación completa a través do formulario  on- line que será enviado a cada autor. Para poder enviar a comunicación completa o prazo é ata o 17 de outubro. Para que a comunicación sexa publicada na web, é necesario estar correctamente inscrito no congreso Conama 2020.

+INFO en http://www.conama2020.org/web/es/presenta-tu-proyecto/difusion-de-proyecto.html

@GaliciaSostible #Compromiso