Compromiso de alcanzar a neutralidade climática para 2050: a Comisión propón a Lei do Clima Europea e abre unha consulta sobre o Pacto Europeo sobre o Clima

xoves, 5 Marzo, 2020 - 15:45

A Xunta de Galicia informa que a Comisión Europea presentou esta semana unha proposta para consagrar na lexislación o compromiso político da UE de ser un bloque climáticamente neutro para 2050, a fin de protexer o planeta e a poboación. A Lei do Clima Europea fixa o obxectivo para 2050 e a orientación de todas as políticas da UE, ademais de ofrecer previsibilidade ás autoridades públicas, as empresas e os cidadáns. Ao mesmo tempo, a Comisión abre unha consulta pública sobre o futuro Pacto Europeo sobre o Clima. Mediante esta consulta, a poboación participará na formulación conxunta deste instrumento.

A presidenta Ursula von der Leyen declarou o seguinte: «Actuamos agora para converter á UE no primeiro continente neutro desde o punto de vista do clima de aquí a 2050. A Lei do Clima é a expresión xurídica do noso compromiso político e márcanos irreversiblemente a senda cara a un futuro máis sostible. É o elemento central do Pacto Verde Europeo. Ofrece previsibilidade e transparencia á industria e os investidores europeos, orienta a nosa estratexia de crecemento ecolóxico e garante que a transición será gradual e xusta».

O vicepresidente executivo responsable do Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, declarou: «Hoxe pasamos das palabras aos feitos a fin de demostrar aos cidadáns europeos que imos en serio ao perseguir o obxectivo de cero emisións netas de gases de efecto invernadoiro de aquí a 2050. A Lei do Clima Europea é tamén unha mensaxe aos nosos socios internacionais de que este é o ano en que xuntos temos que aumentar o noso nivel de ambición a escala mundial para alcanzar os nosos obxectivos comúns en virtude do Acordo de París. A Lei do Clima garantirá que sigamos centrados e disciplinados, permanezamos no bo camiño e rendamos contas polos resultados.»

Mediante a Lei do Clima Europea, a Comisión propón un obxectivo xuridicamente vinculante de cero emisións netas de gases de efecto invernadoiro de aquí a 2050. As institucións da UE e os Estados membros están colectivamente obrigados a adoptar as medidas necesarias a nivel nacional e da UE para alcanzar o obxectivo.

A Lei de Clima inclúe medidas para facer un seguimento dos avances e axustar as nosas accións en consecuencia, sobre a base dos sistemas existentes, tales como o proceso de  gobernanza para os plans nacionais dos Estados membros en materia de enerxía e clima, os informes periódicos da Axencia Europea de Medio Ambiente e os últimos datos científicos sobre o cambio climático e as súas repercusións. Cada cinco anos examinaranse os progresos rexistrados, en consonancia co balance mundial do Acordo de París.

A Lei do Clima tamén aborda o camiño para seguir para alcanzar o obxectivo de 2050.

  • Sobre a base dunha avaliación de impacto exhaustiva, a Comisión propoñerá un novo obxectivo da UE de redución das emisións de gases de efecto invernadoiro para 2030. A Lei do Clima modificarase unha vez que se concluíu a avaliación de impacto.
  • Como moi tarde en xuño de 2021, a Comisión revisará, e no seu caso propoñerá revisar, todos os instrumentos políticos pertinentes para lograr as reducións adicionais das emisións para 2030.
  • A Comisión propón que se estableza unha traxectoria de 2030-2050 a escala da UE para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, medir os progresos e ofrecer  previsibilidad ás autoridades públicas, as empresas e os cidadáns.
  • Como moi tarde en setembro de 2023, e posteriormente cada cinco anos, a Comisión avaliará a coherencia das medidas nacionais e da UE co obxectivo de neutralidade climática e a traxectoria de 2030-2050.
  • A Comisión estará facultada para emitir recomendacións aos Estados membros cuxas actuacións non sexan coherentes co obxectivo de neutralidade climática, e os Estados membros estarán obrigados a seguilas ou a xustificar o motivo de non facelo. A Comisión tamén poderá revisar a idoneidade da traxectoria e as medidas a escala da Unión
  • Tamén se esixirá aos Estados membros que formulen e apliquen estratexias de adaptación para reforzar a  resiliencia e reducir a vulnerabilidade #ante os efectos do cambio climático.

Configuración do Pacto Europeo sobre o Clima e das futuras políticas correspondentes

Xunto coas políticas e a regulamentación gobernamentais, todos os sectores da sociedade e a economía deben desempeñar un papel na transición cara a unha Unión Europea  climáticamente neutra.

Por iso, a Comisión pon en marcha hoxe unha consulta pública sobre un novo Pacto Europeo sobre o Clima, unha ampla iniciativa encamiñada a que os cidadáns e as partes interesadas fáganse oír e participen na formulación de novas accións polo clima, o intercambio de información, a posta en marcha de actividades de base e a presentación de solucións que outros poidan seguir.

A consulta terá unha duración de doce semanas. As respostas utilizaranse na formulación do Pacto sobre o Clima, que se poñerá en marcha antes da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático que se celebrará en  Glasgow en novembro de 2020 (CP26).

A Comisión comezou oficialmente esta semana coa publicación das avaliacións iniciais de impacto sobre o futuro mecanismo de axuste en fronteira das emisións de carbono e a revisión da Directiva sobre fiscalidade da enerxía, dous dos outros instrumentos políticos importantes no marco do Pacto Verde Europeo. Ademais, o Colexio de Comisarios adoptou unha proposta para designar 2021 como Ano Europeo do Ferrocarril a fin de destacar as vantaxes para o clima dun maior uso da rede ferroviaria por parte dos pasaxeiros e as mercancías.

Contexto

A ambición da UE de converterse no primeiro bloque climáticamente neutro de aquí a 2050 constitúe o elemento central do Pacto Verde Europeo presentado pola Comisión Von der Leyen o 11 de decembro de 2019.

En primeiro lugar, a Comisión estableceu a súa visión dunha UE climáticamente neutra para 2050 en novembro de 2018, en consonancia co obxectivo do Acordo de París de manter o aumento da temperatura mundial por debaixo de 2 °C e esforzarse por mantelo en 1,5 °C. O Parlamento Europeo aprobou o obxectivo da UE de alcanzar o obxectivo de cero emisións de gases de efecto invernadoiro o 14 de marzo de 2019. O 12 de decembro de 2019, o Consello Europeo aprobou o obxectivo dunha UE climáticamente neutra para 2050.

Galicia

Compre lembrar que a Xunta de Galicia aprobou en outubro de 2019 a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, elaborada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, na que se define o marco de actuación a medio e longo prazo co obxectivo de converter a Galicia nunha rexión climaticamente neutra en carbono antes do ano 2050. Este horizonte equipara á comunidade con outras nacións punteiras na loita contra o cambio climático, como é o caso de Suecia, Francia, Costa Rica ou Nova Zelanda e vai na liña dos obxectivos das autoridades comunitarias para que Europa se converta no primeiro continente neutral en carbono.

Máis información

Declaración á prensa da presidenta Ursula von der Leyen 

NOTA INFORMATIVA: Preguntas e respostas sobre a Lei de Clima Europea

Lei de Clima Europea

Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050