A Comisión Europea publica a súa estratexia sobre unha onda de renovación para mellorar a eficiencia enerxética dos edificios

venres, 16 Outubro, 2020 - 00:00

A Comisión Europea publicou a súa estratexia sobre unha onda de renovación para mellorar a eficiencia enerxética dos edificios. A Comisión aspira polo menos a duplicar as taxas de renovación nos próximos 10 anos e a garantir que as renovacións dean lugar a unha maior eficiencia enerxética e dos recursos. Así se mellorará a calidade de vida das persoas que viven nos edificios e utilízanos, reduciranse as emisións de gases de efecto invernadoiro de Europa, fomentarase a dixitalización e mellorarase a reutilización e a reciclaxe de materiais. De aquí a 2030, poderían renovarse 35 millóns de edificios e crearse ata 160 000 postos de traballo verdes adicionais no sector da construción.

Os edificios supoñen ao redor do 40% do consumo enerxético da UE e do 36% das emisións de gases de efecto invernadoiro. Con todo, só o 1% dos edificios renóvase cada ano de maneira eficiente desde o punto de vista enerxético, polo que é fundamental adoptar medidas eficaces para que Europa sexa  climáticamente neutra de aquí a 2050. Con case 34 millóns de europeos que non poden permitirse quentar os seus fogares, as políticas públicas de fomento da renovación eficiente desde o punto de vista enerxético son tamén unha resposta á pobreza enerxética, contribúen á saúde e o benestar das persoas e axudan a reducir a súa factura enerxética. Así mesmo, a Comisión publicou hoxe unha Recomendación para os Estados membros sobre a loita contra a pobreza enerxética.

+INFO en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1835