A Comisión Europea lanza unha consulta pública online para recompilar opinións sobre o aumento da ambición climática na UE 2030

mércores, 8 Abril, 2020 - 00:00

Desde a Oficina Técnica da Xunta de Galicia para Pacto dos Alcaldes infórmase que a Comisión convida a todas as partes interesadas e cidadáns a presentar as súas opinións sobre o aumento da ambición climática da UE en 2030 e sobre o deseño de accións e políticas necesarias para reducir máis as emisións de gases de efecto invernadoiro.

Como parte do Acordo Verde Europeo, a Comisión presentará un plan integral para aumentar o obxectivo climático da UE para 2030 en setembro deste ano. O plan propoñerá aumentar o obxectivo actual da UE para 2030 de polo menos -40% de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro a polo menos -50% e cara a -55%, en comparación cos niveis de emisión de 1990.

A Comisión tamén propoñerá incluír o novo obxectivo na lexislación da UE, primeiro mediante unha emenda da Lei climática europea recentemente proposta, e logo mediante propostas lexislativas sectoriais.

Revisar o obxectivo actual de 2030 cara arriba é poñer á UE nun camiño máis gradual cara ao logro do seu obxectivo de ser neutral ao clima para 2050. Tamén axuda a orientar e enfocar os esforzos de transición desde agora ata 2050 e garantir o papel de liderado da UE para abordar os desafíos globais .

O aumento da ambición climática require o compromiso e a acción sobre o terreo de todos os sectores económicos, cidadáns, autoridades e a sociedade civil. As políticas deben deseñarse de maneira responsable, tendo en conta unha transición socialmente equilibrada, alcanzable, xusta e baseada no coñecemento.

Baseado nunha avaliación integral de impacto e análise dos plans nacionais de enerxía e clima, o plan ten como obxectivo aproveitar as opinións e contribucións dunha ampla gama de partes interesadas.

A consulta pública online de 12 semanas convida a realizar contribucións sobre a ambición climática 2030 da UE e sobre a acción sectorial e transversal necesaria para lograr reducións de emisións máis profundas. Ademais, algunhas preguntas máis técnicas buscan opinións sobre o deseño específico da política da UE. Tamén aceptan achegas en forma de documentos, resumos de políticas, follas de ruta sectoriais, estratexias e estudos.

A consulta en liña está aberta durante 12 semanas, do 31 de marzo ao 23 de xuño de 2020.

Acceso á consulta pública AQUÍ

@GaliciaSostible #Compromiso