Carta aberta dos membros de Pacto dos Alcaldes - Consello de Europa

xoves, 7 Maio, 2020 - 00:00

Desde a Oficina Técnica da Xunta para Pacto dos Alcaldes compartimos a carta aberta que elaboraron os membros de Pacto dos Alcaldes - Consello de Europa.

Acelerar a transición cara á neutralidade climática.

A actual crise de  COVID-19 enfrontou á comunidade global con grandes desafíos nun moi curto período de tempo. Ademais do sistema de atención médica, a economía, os sistemas sociais e os nosos estilos de vida en xeral víronse moi afectados.

Neste contexto, as comunidades locais, cidades e rexións permanecen na primeira liña da resposta á crise. Tomaron medidas extraordinarias e sen precedentes con importantes accións sociais e económicas, mentres se reorganiza a vida cotiá dos seus cidadáns. Por tanto, están a facer unha contribución importante para facer fronte á actual pandemia da COVID-19 sen perder de vista a emerxencia climática.

A medida que avanza a pandemia, aprendemos cales mecanismos son útiles para superar tales problemas globais. Hai leccións valiosas dos enfoques probados no terreo durante tempos de gran crise, por exemplo:

  • Un liderado político forte: respectando a evidencia científica e a democracia
  • Principios: é crucial para tomar medidas relevantes e oportunas.
  • Cooperación e resposta coordinada entre os Estados, así como entre os diferentes niveis de gobernanza demostraron ser elementos importantes para unha resposta efectiva a tal crise.
  • A solidariedade e a responsabilidade cara aos cidadáns é esencial para garantir unha transición xusta para todos.
  • Todos os niveis dos gobernos poden aumentar a resiliencia ás crises e fortalecer as súas economías ao seguir aproveitando os recursos locais e recoñecendo as circunstancias territoriais, pasando de ser sectorial ao territorial e da globalización á localización, unindo ás persoas a través das fronteiras.

Estes son algúns dos principios que xa guían as accións emprendidas por máis de 10.000 autoridades locais comprometidas coa iniciativa do Pacto dos Alcaldes en Europa e en todo o mundo. Como axentes de cambio, están a tomarse en serio a súa responsabilidade para a transformación local e global. Sobre todo,son conscientes de que calquera plan de recuperación tamén debe ter en conta os límites dos recursos planetarios, por exemplo:

  • A cidade de Amsterdam (NL) decidiu facer uso do "Modelo  Doughnout" traballaron nos últimos 5 anos para guiar as súas medidas de recuperación.
  • A cidade de Gante (BE) instalou un "grupo de traballo de relanzamento" para desenvolver a curto e longo prazo medidas centradas nos máis vulnerables, e mobilizou 25 millóns de euros para superar a crise do coronavirus
  • A cidade de Milán (IT) anunciou un ambicioso esquema para reducir o uso do automóbil despois do bloqueo, transformando 35 km de rúas para ciclistas e peóns.

Aínda que neste momento, o enfoque está en medidas de contención e protección nacionais, os gobernos e a UE xa están a preparar paquetes de axuda destinados a restablecer a economía.

Para apoiar mellor ás cidades e rexións nos seus esforzos de recuperación mentres a UE acelera a transición climática, estes investimentos, deben canalizarse cara á transformación a un modelo de sociedade neutral. Pola contra, as consecuencias do cambio climático conducirían a unha situación moito máis profunda de crise a longo prazo.

Por tanto, unha estratexia de recuperación verde debe estar orientada estratexicamente cara a desafíos futuros da transformación social. Cada euro gastado en superar a crise debería aumentar a resistencia a futuras crises. Poñer fin aos subsidios aos combustibles fósiles debería ser un paso adicional da UE / gobernos nacionais para redirixir os fluxos financeiros cara á acción climática das cidades.

ENLACE á carta completa

@GaliciaSostible