22 de abril - Día Internacional da Terra

mércores, 22 Abril, 2020 - 00:00

Hoxe 22 de abril é o Día Internacional da Terra, por iso a Oficina Técnica da Xunta de Galicia para Pacto dos Alcaldes comparte o seguinte comunidado difundido pola ONU- Organización das Nacións Unidas.

Cando a Terra nos manda unha mensaxe

A Nai Terra claramente pídenos que actuemos. A natureza sofre. Os incendios en Australia, os maiores rexistros de calor terrestre e a peor invasión de lagostas en Kenia... Agora enfrontámonos á COVID -19, unha pandemia sanitaria mundial cunha forte relación coa saúde do noso ecosistema.

O cambio climático, os cambios provocados polo home na natureza, así como os crimes que perturban a biodiversidade, como a deforestación, o cambio de uso do chan, a produción agrícola e gandeira intensiva ou o crecente comercio ilegal de vida silvestre, poden aumentar o contacto e a transmisión de enfermidades infecciosas de animais a humanos (enfermidades zoonóticas).

De acordo con PNUMA (Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente), unha nova enfermidade infecciosa emerxe nos humanos cada 4 meses. Destas enfermidades, o 75% proveñen de animais.

Isto mostra as estreitas relacións entre a saúde humana, animal e ambiental.

O impacto visible e positivo do virus, xa sexa a través da mellora da calidade do aire ou a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro, non é máis que temporal, xa que se debe á tráxica desaceleración económica e a angustia humana.

Lembremos máis que nunca neste Día Internacional da Nai Terra que necesitamos un cambio cara a unha economía máis sostible que funcione tanto para as persoas como para o planeta. Promovamos a harmonía coa natureza e a Terra.

A importancia da biodiversidade para os humanos

O brote de coronavirus representa un risco enorme para a saúde pública e a economía mundial, pero tamén para a diversidade biolóxica. Con todo, a biodiversidade pode ser parte da solución, xa que unha diversidade de especies dificulta a propagación rápida dos patóxenos.

Este Día da Nai Terra, coincidindo co Súper Ano da Biodiversidade, céntrase no papel da diversidade biolóxica como indicador da saúde da Terra.

Igualmente, cada vez é máis evidente o seu impacto na saúde humana. Os cambios na biodiversidade afectan ao funcionamento dos ecosistemas e poden ocasionar alteracións importantes dos bens e servizos que estes proporcionan. Os vínculos específicos entre a saúde e a biodiversidade inclúen posibles impactos na nutrición, a investigación sanitaria e a medicina tradicional, a xeración de novas enfermidades infecciosas e cambios significativos na distribución de plantas,  patóxenos, animais e mesmo asentamentos humanos, algo que pode ser alentado debido ao cambio climático.

A pesar dos esforzos actuais, a biodiversidade está a deteriorarse en todo o mundo a un ritmo sen precedentes na historia humana. Estímase que ao redor dun millón de especies animais e vexetais atópanse actualmente en perigo de extinción.

Con este panorama xeral e o escenario do coronavirus, a nosa prioridade inmediata é evitar a propagación de COVID-19, pero a longo prazo, é importante abordar a perda de hábitat e biodiversidade.

Estamos nesta loita xuntos coa nosa Terra.

Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía

Dende a Oficina Técnica da Xunta de Galicia para o Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía, coordinada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, queremos destacar a labor que realizan os 189 concellos galegos adheridos ao Pacto dos Alcaldes, comprometéndose coa redución dun 40% das emisións de CO2 de aquí a 2030. Recordar tamén que, baixo a coordinación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, o proxecto Pacto dos Alcaldes é o instrumento que implica a máis axentes na loita contra o cambio climático.

#Protexe #Defende #Preserva ​@GaliciaSostible