Pestanas principais

27/04/2020 - 10:45 a 21/05/2020 - 10:45

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, é a coordinadora do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía en Galicia e ven traballando cos concellos galegos promovendo e apoiando a súa adhesión e a consecución dos seus compromisos.

Para facilitar este labor, a Consellería crea a Oficina Técnica de Pacto dos Alcaldes, instrumento cofinanciado con fondos FEDER.

Aínda que todo o enfoque político inmediato está na loita fronte ao Coronavirus a Xunta de Galicia, ao igual que os Concellos, continúa o seu traballo preparatorio sobre outras iniciativas políticas, como é a loita contra o Cambio Climático. As repercusións do COVID-19 para a sociedade e a economía están a poñer a proba moitos modelos de negocio e xestión, aínda que as administracións máis sustentables teñen que equilibrar a tensión dinámica entre a economía, o impacto social e medioambiental. Temos que adaptarnos á situación que nos tocou vivir. Adaptación e Mitigación van paralelas sempre cando tratamos de Cambio Climático. Por iso estamos ao lado dos Concellos, máis que nunca, e pese ao momento tan delicado no que nos encontramos, provocado polo impacto do COVID-19, lanzamos novas iniciativas para non deixar a ninguén atrás.

Os municipios que se adhiren ao Pacto asumen os obxectivos adoptados pola Unión Europea para frear os efectos do cambio climático, comprometéndose a reducir, de aquí o 2030, un 40% as emisións de CO2, ao tempo que adoptan medidas de adaptación. Estes compromisos instrumentaranse a través da elaboración dun Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sostible – PACES por parte de cada Concello.

Así, co obxectivo de facilitar coñecementos prácticos sobre a elaboración do PACES, a Xunta de Galicia lanza un conxunto de accións formativas en liña (Webinars) dirixidas a eses 189 concellos galegos xa adheridos.

Os Webinars serán impartidos pola Oficina Técnica para o Pacto dos Alcaldes que adaptará os contidos da formación ás características de cada Concello, organizando grupos reducidos para que as accións resulten prácticas e áxiles e poder así solventar dúbidas individualmente.

Con ese fin, ofreceranse dúas opcións de matrícula (A e B) para un máximo de 15 asistentes cada unha, cun espacio temporal entre cada acción formativa para que os Concellos podan avanzar nos seus traballos.

Cada Webinar constará de tres accións formativas concretas:

 1. Inventario de emisión de referencia (IER): Introdución de datos + Ferramentas de estimación de consumos
 2. Como realizar a Análise de Riscos e Vulnerabilidades
 3. Medidas de mitigación: Introdución práctica e cálculo de redución de emisións

En base a esta estrutura, os Webinars impartiranse nas seguintes datas:

1. Inventario de Emisións de Referencia (IER): Introdución de Datos + Ferramentas de estimación de Consumos

 • Datas:  5 de maio (Opción A)

                       7 de maio (Opción B)

 • Hora:  11h
 • Duración: 45 minutos

2. Como realizar a Análise de Riscos e Vulnerabilidades

 • Datas: 12 de maio (Opción A)

                      14 de maio (Opción B)

 • Hora:  11h
 • Duración: 45 minutos

3. Medidas de Mitigación: Introdución práctica e cálculo de redución de emisión

 • Datas: 19 de maio (Opción A)

                       21 de maio (Opción B)

 • Hora:  11h
 • Duración: 45 minutos

A INSCRICIÓN realizarase online, a través da seguinte ligazón: https://forms.gle/edXZqxHxv1vqRqjYA , sendo a DATA LÍMITE o 4 de maio ás 14h para a Opción A e o mércores 6 de maio ás 14h para a Opción B.

Poden contactar co persoal da Oficina Técnica da Xunta de Galicia para o Pacto dos Alcaldes, chamando ao 670506359 ou ben enviando un correo electrónico á dirección pactodealcaldes@xunta.gal

@GaliciaSostible #Compromiso

05/05/2020 - 10:00 a 11:30

A Oficina Técnica da Xunta de Galicia para Pacto dos Alcaldes informa que a EUCF (European City Facitlity) organiza o Webinar "Lanzamento da Primeira Convocatoria da iniciativa EUCF ao detalle" o 5 de maio de 2020 de 10:00 – 11:30 h.

Que é a EUCF?

A European City Facility é unha iniciativa creada no marco do programa de investigación e innovación da Unión Europea, Horizonte 2020: un instrumento de asesoramento, formación e apoio financeiro a medida, áxil e simplificado (pago único de 60.000 €) que se concederá a ao redor de 200 entidades locais, para facilitarlles o desenvolvemento do que se denominaron ‘conceptos de investimento’, como primeiro paso cara ao desenvolvemento de plans sólidos de investimento en enerxía sostible.

Trátase dunha iniciativa cuxo obxectivo final é facilitar a posterior mobilización de investimentos locais en actuacións de eficiencia enerxética e enerxías renovables.

Quen pode solicitala?

A convocatoria EUCF está dirixida a todas as entidades locais e agrupacións de entidades locais dos 27 Estados membros da Unión Europea e do Reino Unido, que dispoñan de:

• O código NUTS III (Nomenclatura de unidade Territorial) ou LAU (Unidade Administrativa Local).

• Un plan de acción de Enerxía sostible aprobado politicamente (PAES, PACES, ou plans de similar alcance e ambición).

• Unha carta de apoio do seu alcalde ou outro representante político electo.

As axudas concederanse en concorrencia competitiva por zonas xeográficas.

Como se solicita?

O procedemento diferencia 2 fases:

• Verificación dos criterios de elexbilidade (verificación automática mediante respostas SI/NON) onde se lle solicitará comprobar e confirmar que cumpre cos criterios de elexibilidade establecidos;

• Presentación da solicitude completa. O formulario de solicitude comprende un conxunto de preguntas sinxelas, a través das que se explicará brevemente o proxecto para desenvolver facendo fincapé, entre outros aspectos, no volume de investimento previsto, o impacto en termos enerxéticos (aforro enerxético, xeración renovable, redución de emisións, etc.), solidez da/s administración/s  implicada/s e aliñación do plan cos obxectivos da EUCF.

Ambos os pasos realizaranse online, a través da Plataforma Online de Xestión da Iniciativa (EUCF FMP).

Que documentación se precisa?

Deberanse enviar os seguintes documentos para que a proposta sexa avaliada:

• Formulario de solicitude debidamente cumprimentado;

• Plan de acción de Enerxía sostible, como PAES, PACES ou calquera outro plan de similar alcance e ambición.

• Carta de apoio do alcalde ou outro representante político electo;

• Unha Declaración de compromiso co período de execución e seguimento.

Que financia a EUCF?

A EUCF financia o desenvolvemento de ‘conceptos de investimento’ (Plans de Investimento detallados). Cada beneficiario recibirá unha axuda de 60.000 €, para financiar o asesoramento técnico, legal e/ou financeiro que precise para o seu desenvolvemento. Esta contía tamén poderá destinarse a cubrir os custos doutro tipo de actuacións como auditorías enerxéticas, estudos de viabilidade, análise de mercado, etc.

Prazos

 • Apertura da convocatoria: 25 de maio
 • Peche da convocatoria: 2 de outubro
 • Resultados da avaliación: decembro 
 • Segunda convocatoria: primavera 2021

Máis información:

En cada país designouse un Servizo Nacional de Asistencia, un experto en enerxía sostible e financiamento, que apoiará aos municipios durante todo o proceso.

Experto Nacional designado en España: Francisco Puente  fpuente@escansa.com 

Link axenda do Webinar

Ficha descriptiva

Inscrición Webinar

@GaliciaSostible #Compromiso